Jak funguje čerpadlo?

Dozvěďte se, na jaké bázi tepelná čerpadla pracují.

Princip tepelného čerpadla

Každé tepelné čerpadlo odebírá teplo okolnímu prostředí (vzduchu, vodě či zemi) a předává ho do topného systému za pomocí kompresoru. Podle zvoleného zdroje se účinnost tepelného čerpadla může blížit až 5násobku příkonu kompresoru.

Voda-Voda

Země-Voda

Vzduch-Voda

Tepelné čerpadlo Voda-Voda

Nejúčinnějším zdrojem je voda-voda, kdy se voda ze studny ochlazuje a následně se vsakuje zpět. Tento způsob má však svá úskalí. Kvalita, množství vody a její zanášení způsobují, že se tento systém dá aplikovat málokdy. Navíc jsou potřeba dvě studny, čerpací a vsakovací.

Tepelné čerpadlo Země-Voda

Dalším účinným systémem je země-voda. Jedná se o tří možné varianty: hlubinný vrt, kolektory a kolektory s přímým odparem. Ve všech třech případech se jedná o náročné zemní práce, při kterých je prováděn značný zásah do současného stavu pozemku. U kolektoru je navíc potřeba také značná rozloha pozemku. Tato varianta je ideální pro novostavby, kde není pozemek ještě ve finální podobě. U varianty přímého odparu se zmenšuje potřebná plocha klektoru na úkor velkého promrzání zeminy.

Tepelné čerpadlo Vzduch-Voda

Tato varianta se popisuje jako nejméně účinná, přesto je z důvodů nízkých investičních požadavků a stále se zlepšujících technologií nejvíce používaná. Se snižující se teplotou klesá také výkon tepelného čerpadla až k bodu bivalence, kdy již tepelné čerpadlo nestačí vytápět objekt na 100 % a spíná se doplňkový zdroj. Někteří výrobci udávají účinnost 5 a více, ale jedná se o invertory, které jsou měřeny při výkonu okolo 30 %. Reálná účinnost se při výkonu 100 % pohybuje okolo 3,8.

Jak šetřit a využít nejlépe tepelné čerpadlo?

Na účinnost tepelného čerpadla nemá vliv pouze okolní prostředí, ale i vnitřní podmínky. Jedná se zejména o teplotu topné vody a teplotu vody vratné (teplotní spád). Čím je nižší teplota topné vody, tím je vyšší výkon tepelného čerpadla i úspory na vytápění.

Dalším vlivem je nastavená prostorová teplota, stejně jako ztráta Vašeho rodinného domu. Více informací naleznete na stránkách www.tzb-info.cz, včetně porovnání nákladů na vytápění.

Přibližné teploty otopné vody

35-40°C

Podlahové vytápění

40-45°C

Nízkoteplotní radiátory

45-50°C

Výměníky ve vzduchotechnických zařízeních

55-60°C

Předimenzované starší rozvody

70-90°C

Staré budovy s teplotním spádem

V případě zateplení není takto vysoká teplota potřeba, tudíž je možné použít standardní tepelné čerpadlo. Pokud je vyžadována teplota nad 60°C, doporučujeme uvažovat o dvoustupňovém tepelném čerpadle, jelikož běžné čerpadlo je pro tento provoz neekonomické.

Nevíte si s výběrem rady?

Ozvěte se nám a my rádi pomůžeme.