Čerpadlo

Tepelné čerpadlo a jeho princip

Princip_Tepelneho_cerpadla Každé tepelné čerpadlo odebírá teplo okolnímu prostředí (vzduchu, vodě či zemi) a předává ho do topného systému za pomoci kompresoru. Podle zvoleného zdroje se účinnost tepelného čerpadla může blížit až 5-ti násobku příkonu kompresoru.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Nejúčinnějším zdrojem je voda-voda, kdy se voda ze studny ochlazuje a následně se vsakuje zpět. Tento způsob má však svá úskalí. Kvalita, množství vody a její zanášení způsobují, že se tento systém dá aplikovat málokdy. Navíc jsou potřeba dvě studny, čerpací a vsakovací.

Tepelné čerpadlo země-voda

Dalším účinným systémem je země-voda. Jedná se o tři možné varianty: hlubinný vrt, kolektory a kolektory s přímým odparem. Ve všech třech případech se jedná o náročné zemní práce, při kterých je prováděn značný zásah do současného stavu pozemku. U kolektoru je navíc potřeba také značná rozloha pozemku. Tato varianta je ideální pro novostavby, kde není pozemek ještě ve finální podobě. U varianty přímého odparu se zmenšuje potřebná plocha klektoru na úkor velkého promrzání zeminy.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tato varianta se popisuje jako nejméně účinná, přesto je z důvodů nízkých investičních požadavků a stále se zlepšujících technologií nejvíce používaná. Se snižující se teplotou klesá také výkon tepelného čerpadla až k bodu bivalence, kdy již tepelné čerpadlo nestačí vytápět objekt na 100% a spíná se doplňkový zdroj.

tepelné čerpadlo

Jak šetřit a využít nejlépe tepelné čerpadlo ?

Na účinnost tepelného čerpadla nemá vliv pouze okolní prostředí, ale i vnitřní podmínky. Jedná se zejména o teplotu topné vody a teplotu vody vratné (teplotní spád). Čím je nižší teplota topné vody, tím je vyšší výkon tepelného čerpadla a i úspory na vytápění. Přibližné teploty otopné vody

Dalším vlivem je nastavená prostorová teplota, stejně jako ztráta Vašeho rodinného domu. Více informací naleznete na stránkách www.tzb-info.cz, včetně porovnání nákladů na vytápění.

Aktuality

30
Leden

Tepelné čerpadlo Toshiba 16 kW

čtěte více…

18
Prosinec

Tepelné čerpadlo Toshiba 27 kW

čtěte více…

19
Září

Tepelné čerpadlo 16kW

čtěte více…

21
Listopad

Instalace u Čáslavi 16 kw

čtěte více…

Kvalitní tepelné čerpadlo za skvělou cenu!
news

Co nabízíme?

Nabízíme tepelná čerpadla těchto výkonů – 11 KW a 16KW. Obě varianty obsahují značkový EVI Copeland kompresor. Ve verzi 11KW s možností jednofázového i třífázového motoru. Umístění kompresoru nabízíme ve vnitřní či venkovní jednotce.

reference tepelné čerpadlo

Jak funguje čerpadlo?

Každé tepelné čerpadlo odebírá teplo okolnímu prostředí (vzduch, voda, země) a předává ho do topného systému za pomoci kompresoru. Podle zvoleného zdroje se účinnost může blížít až 5-ti násobku příkonu kompresoru.

nzu
Zavoláme vám!