Čerpadlo

Tepelné čerpadlo a jeho princip

Princip_Tepelneho_cerpadla Každé tepelné čerpadlo odebírá teplo okolnímu prostředí (vzduchu, vodě či zemi) a předává ho do topného systému za pomoci kompresoru. Podle zvoleného zdroje se účinnost tepelného čerpadla může blížit až 5-ti násobku příkonu kompresoru.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Nejúčinnějším zdrojem je voda-voda, kdy se voda ze studny ochlazuje a následně se vsakuje zpět. Tento způsob má však svá úskalí. Kvalita, množství vody a její zanášení způsobují, že se tento systém dá aplikovat málokdy. Navíc jsou potřeba dvě studny, čerpací a vsakovací.

Tepelné čerpadlo země-voda

Dalším účinným systémem je země-voda. Jedná se o tři možné varianty: hlubinný vrt, kolektory a kolektory s přímým odparem. Ve všech třech případech se jedná o náročné zemní práce, při kterých je prováděn značný zásah do současného stavu pozemku. U kolektoru je navíc potřeba také značná rozloha pozemku. Tato varianta je ideální pro novostavby, kde není pozemek ještě ve finální podobě. U varianty přímého odparu se zmenšuje potřebná plocha klektoru na úkor velkého promrzání zeminy.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tato varianta se popisuje jako nejméně účinná, přesto je z důvodů nízkých investičních požadavků a stále se zlepšujících technologií nejvíce používaná. Se snižující se teplotou klesá také výkon tepelného čerpadla až k bodu bivalence, kdy již tepelné čerpadlo nestačí vytápět objekt na 100% a spíná se doplňkový zdroj.

tepelné čerpadlo

Jak šetřit a využít nejlépe tepelné čerpadlo ?

Na účinnost tepelného čerpadla nemá vliv pouze okolní prostředí, ale i vnitřní podmínky. Jedná se zejména o teplotu topné vody a teplotu vody vratné (teplotní spád). Čím je nižší teplota topné vody, tím je vyšší výkon tepelného čerpadla a i úspory na vytápění. Přibližné teploty otopné vody

Dalším vlivem je nastavená prostorová teplota, stejně jako ztráta Vašeho rodinného domu. Více informací naleznete na stránkách www.tzb-info.cz, včetně porovnání nákladů na vytápění.

Aktuality

21
Listopad

Instalace u Čáslavi 16 kw

čtěte více…

29
Srpen

Instalace ve Varnsdorfu 16 kw

čtěte více…

16
Duben

Nová instalace 10 KW v Liberci

čtěte více…

08
Duben

Nový 6-vrstvý výparník

čtěte více…

Kvalitní tepelné čerpadlo za skvělou cenu!
news

Co nabízíme?

Nabízíme tepelná čerpadla těchto výkonů – 11 KW a 16KW. Obě varianty obsahují značkový EVI Copeland kompresor. Ve verzi 11KW s možností jednofázového i třífázového motoru. Umístění kompresoru nabízíme ve vnitřní či venkovní jednotce.

reference tepelné čerpadlo

Jak funguje čerpadlo?

Každé tepelné čerpadlo odebírá teplo okolnímu prostředí (vzduch, voda, země) a předává ho do topného systému za pomoci kompresoru. Podle zvoleného zdroje se účinnost může blížít až 5-ti násobku příkonu kompresoru.

nzu
Zavoláme vám!